Kontaktinformasjon


Flå kirkelige fellesråd

Adresse: Sentrumsvegen 24, 3539 Flå - se kart
Telefon:
 911 34 327
Epost:
flaakirke@flaa.kommune.no

Kirken: Her kan du lese mer om kirken vår: Flå kirke

 

Sokneprest Flå

Kjell Bjørka

97537217

Send epost

Daglig leder, kirkeverge (vakttelefon)

Martha Kristin Gaptjern

911 34 327

Send epost

Prost Hallingdal

Sveinung Hansen

32086162

97001101

Send epost

Kirkegårdsarbeider

Rino Listøen Johansen

95082508

Send epost

Kirketjener/Klokker

Karin Reiersgård

971 73 436

Gravstell

Øyvind Riggenholt

97149938

Organist, Trosopplærer og konfirmantmedarbeider

Marianne Gandrud Skinnes

917 96 377

Send epost