Koronanytt pr 4. januar 2021


Dette er gjeldende regler fra 4. januar 2021

 

Dette er de nye reglene for kirken fra 4. januar:
•    Forbud mot flere enn 50 deltakere i begravelse, og ti deltakere på andre arrangement.
•    Anbefaling om at planlagte gudstjenester, samlinger og faste aktiviteter for alle aldersgrupper holdes digitalt eller avlyses til og med 31. januar. (
•    Unntaksvis kan små enkeltsamlinger eller seremonier med inntil ti deltakere gjennomføres når man lokalt vurderer at det er nødvendig (for eksempel dåp, vigsel, diakonale tiltak/sjelesorg, innspilling av digital gudstjeneste o.l.).
•    Selv om det ikke innføres strengere regler om utendørs arrangementer nå, anbefaler kirkens ledelse å unngå dette de neste to ukene for å bidra til færre sosiale møtepunkt.
•    I flere kommuner gjelder lokale forskrifter med strengere restriksjoner.

  • Kirkekontoret er stengt for besøkende, men vi er tilgjengelig på telefon.
  • Sokneprest Kjell Bjørka er også tilgjengelig hvis noen ønsker en samtale på Tlf: 97537217
     

Tilbake