PÅSKRIFT OG VEDLIKEHOLD GRAVMINNER


Steinhugger Melbye er tilbake til våren

Hvis det er behov for å vedlikeholde skrift på gravminne, selve gravminne eller påskrift av nye navn, så ta kontakt med kirkekontoret, begravelsesbyrå eller med kirkegårdsarbeider.
Vi alle formidler dette og vil gi han en samlet oversikt.
Steinhugger Melby (bildet) kommer igjen til våren.  Han bruker å være innom oss et par ganger i året. På våren og på seinsommeren/høsten. Så hvis det er noen som ønsker tjenester fra han, så ta kontakt.

(Foto: tatt av Audun Aasheim)

Tilbake