Tørr vi snakke om døden?


Tør vi snakke om døden?
Jeg har ofte samtale med dem som har mistet en av sine nærmeste. Dette er stadig samtaler som imponerer meg. Disse jeg snakker med, som har fått møte døden så nært, ofte brutalt, gir meg gode samtaler.
Vi får jo så ulike opplevelser av våre medmennesker, noen opplever vi som reflekterte verdifulle samtalepartnere, andre kan vi oppleve som mer uinteressante. Men i disse samtalene opplever jeg det beste: Dype tanker, humor, verdifull refleksjon.
Jeg tror det må være noe med at når et så alvorlig tema som døden er tema i samtalen, henter vi fram det beste i oss. Dette unner jeg oss alle å få del i.
Vi bør snakke med hverandre om døden. Også fordi enkelte kanskje har spesielle ønsker i forbindelse med sin bortgang. Det er for seint å si det etterpå. Jeg oppfordrer hver enkelt til å snakke om døden med noen av dem som står deg nær, noen du kan snakke fortrolig med.
Vi i Flå kirke har lyst til å lage et åpent møte med tema «Døden» til høsten, kanskje i oktober. Da vil vi også informere om de mange valgmulighetene som finnes når du står ansvarlig for en begravelse. Slikt som f.eks. muligheten å ha kremasjon før seremoni, (dermed slipper en å sende kista avgårde, men kan følge den døde i samlet flokk ut til grava og senke urna.) Muligheten til å organisere begravelsen selv eller bruke begravelsesbyrå til hele begravelsen eller avgrensede deler.
Begravelsesbyråene gjør et fint arbeid som mange er glade for å kunne benytte. Men det kan være en god hjelp i sorgarbeidet å delta aktivt i planlegging og gjennomføring av begravelsen, alt fra å stelle den døde til pynting i kirka og minneord. Økonomisk kan det for noen også være av betydning å redusere kostnadene ved egen innsats. Det kan være greit å vite at i Norge er seremoniene i din lokale kirke gratis. En må imidlertid selv sørge for, eller betale for, slikt som program, kiste, blomster, solistinnslag, pynting av kirka, transport og kremasjon (hvis en ønsker kremasjon).
En temakveld om døden håper vi kan gi nytting kunnskap om valgmuligheter og, ikke minst: være en inspirasjon til å våge å snakke med hverandre om døden og sorg. Vi kan hjelpe hverandre til å komme videre etter at en av våre nærmeste er død. Jeg tror at det å snakke om den som er død, om sorg og savn og glade minner, er en viktig hjelp for mange. Det vil komme nærmere info om temakvelden, men datoen er satt til 28. Oktober2019.
Hilsen Kjell Bjørka
fungerer som sokneprest i Flå
Tilbake