KONFIRMANTER 2017


 
Konfirmasjon 6. mai 2017

1. rekke fra venstre:
Veslemøy Ellingsberg Seterstøen
Marie Amlie Ekeren
Marte Frydenlund
2. rekke fra venstre
Paulette Mwanga
Hans Erike Buøen
Andreas Evenstuen
Prest Janne M. Sukka
Theodor Bråten
Sigurd Gandrudbakken
Ida-Sofie Kaspersen

Fotograf: Marit Skredegård

Tilbake