Vi søker hyggelige medarbeidere til Flå menighet


Har du lyst til å jobbe med og for Flå menighet og Flå kirke og i et kreativt og innholdsrikt miljø, da må du lese mer her

Nå har du mulighet til å søke arbeid tilknyttet Flå kirke og Flå menighet i Hallingdal

Flå kirke søker trosopplærer/menighetspedagog og kirketjener med tiltredelse etter avtale. Disse kan søkes på hver for seg, men gjerne i kombinasjon med hverandre.

Flå kirke ligger i Flå kommune, først i Hallingdal omgitt av vakker natur med flotte turområder på beina, på ski eller sykkel. Kommunen har et rikt næringsliv, med stor hytteutbygging. Og vi har kort vei til det urbane liv i byen. Flå har ca 1100  innbyggere med en listeført kirke fra 1858 med tilhørende gravplass. Kirkekontoret har kontorer på Flå veksthus sammen med kommuneadministrasjon, helse og annet næringsliv.

I kommunen finner du 1989 hytter, 4 bjørner og 1069 innbyggere. Her er det flott natur sommer som vinter, med både fjell og fjord. Her kan nevnes,  Krøderfjorden, Turufjell, Vassfarfjellet og Høgevarde med gode muligheter for jakt, fiske og friluftsliv sommer og vinter.

Flå har opplevd stor utvikling de siste årene. Befolkning, næringsliv, handel og turisme vokser år for år. Det er godt å bo i Flå. Det er gode oppvekstsvilkår, gode fritidstilbud og gode servicetilbud. Full barnehagedekning, MOT, og god skole, frister unge familier til bygda.

I kollegiet er vi i tillegg  organist/konfirmantmedarbeider, prest, kirkegårdsarbeider, renholder og kirkeverge. Og vi har et godt samarbeid med den andre kirkene i Hallingdal Prosti hvor de ulike fagmiljø lett kan dele erfaringer, hjelpe hverandre og generelt holde god kontakt.

TROSOPPLÆRER/MENIGHETSPEDAGOG

Det er ledig 20 % stilling som menighetspedagog/trosopplærer i Flå menighet.

Men også kirketjener (8 %) som kan kombineres om ønskelig. Er det noen som er pedagog og tenker at jobben kan kombineres med annet arbeide, så kan man også dele oppgavene på flere. Som trosopplærer vil man også jobbe i samarbeid med prest, kirketjener og organist, men også med kirkeverge.
Arbeidsoppgaver:
•    Utvikle trosopplæringsarbeidet og videreføre trosopplæringsplan for alle døpte fra 0 - 18 år i Flå menighet.
•    Planlegge, markedsføre og gjennomføre trosopplæringstiltak etter vedtatt trosopplæringsplan, i tett samarbeid med stab, menighetsråd og frivillige.
•    Rekruttere, veilede og følge opp frivillige i trosopplæringsarbeidet.
Kvalifikasjoner:
•    Det er ønskelig med pedagogikk, kristendom eller annen relevant utdanning. God erfaring kan kompensere for utdanning.
•    Motivasjon for kirkelig arbeid for barn og ungdom. Evne til god kontakt med barn og unge.
•    Tilfredsstillende barneomsorgsattest.
•    Medlemskap i Den Norske kirke.
•    Personlig egnethet blir vektlagt
Personlige egenskaper:
•    Evne til selvstendig, tydelig og målrettet arbeid med formidling av kristen tro til barn og unge.
•    Gode kontaktskapende evner og samarbeidsevner, serviceinnstilt og utadvendt.
•    God skriftlig og muntlig formidlingsevne.
•    Gode ferdigheter med å bruke IT – verktøy og sosiale medier i det daglige arbeidet.
•    Erfaring med å bygge nettverk, rekruttere, motivere og lede frivillige.
•    Være bekvem med å være utadvendt i en representativ rolle innad i kirken og i media. 
Vi tilbyr:
•    En faglig spennende og utfordrende stilling.
•    En spennende arbeidsplass i et team med inkluderende medarbeidere.
•    Vi har kirkekontor i gode lokaler på Flå veksthus
•    Medlemskap i KLP, lønn etter gjeldende tariffavtale.
•    Tiltredelse etter avtale

KIRKETJENER/KLOKKER

Det er ledig stilling klokker/kirketjener fast i 8 % stilling, men kan bli noe mer i enkelte perioder på timeliste. Stillingen kan gjerne kombineres med ledig stilling som trosopplærer (20%). Og den kan også deles på to personer om man ikke ønsker å binde seg til alle gudstjenester. I Flå har vi gudstjeneste ca annenhver søndag i hovedsak kl 11.00 men enkelte gudstjenester er på kvelden og noen flyttes til kvelden i dialog med de andre ansatte. Kirketjener/klokker jobber i tett samarbeid med prest og organist, men også noen ganger med trosopplærer.

Arbeidsoppgaver:
•    Bistå ved gudstjenester og kirkelige handlinger etter gudstjenestebokens bestemmelser. 
•    Bidra til at det liturgiske liv fremstår med kvalitet og profesjonalitet i samarbeid med prest og organist.
•    Tjenestegjør ved gudstjenester og kirkelige handlinger etter gudstjenestebokens bestemmelser. Begravelser tar i hovedsak kirkeverge seg av.
•    Ivaretar praktiske oppgaver knyttet til forberedelse, gjennomføring og oppfølging av gudstjenesten.
•    Ansvaret for at kirken klargjøres og ryddes i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger. Rydding også i samarbeid med renholdspersonell.
•    Bistår med fysisk tilrettelegging av menighetens aktiviteter i kirken når det er behov for det og har mulighet. Kirkeverge deltar også her ved behov.
•    Foretar ringing med kirkens klokker ved gudstjenester og ellers annen ringing ved behov.
•    Tar imot og sørger for at kirkegjengere føler seg velkommen i kirken.
•    Bistår og forklarer kirkeverter om oppgaver og behov.
•    Holde kirken åpen og ha omvisning på forespørsel når man har mulighet. Kirkeverge deltar også her ved behov.


Kvalifikasjoner:
•    Motivasjon for kirkelig arbeid og kunnskap om dette.
•    Evne til god kontakt med alle aldersgrupper og være god på å motivere og inkludere frivillige
•    Tilfredstillende barneomsorgsattest
•    Medlemskap i Den Norske kirke.
•    Være bekvem med digitale verktøy
•    Personlig egnethet blir vektlagt
Personlige egenskaper:
•    Evne til å jobbe selvstendig og tydelig.
•    Gode kontaktskapende evner og samarbeidsevner
•    God muntlig formidlingsevne.
•    Utadvendt og serviceinnstilt.
Vi tilbyr: 
•    En spennende og innholdsrik jobb i et team med inkluderende medarbeidere, i møte med mennesker i forskjellige stadier i livet.
•    Medlemskap i KLP, lønn etter gjeldende tariffavtale.
•    Tiltredelse etter avtale

For mer informasjon: Ta kontakt med Kirkeverge Martha Kristin Gaptjern, Tlf: 91134327
Søknadsfrist på begge stillinger er: 15. august med tiltredelse etter avtale. 


Søknad med CV sendes Flå kirkekontor, Sentrumsvegen 24, 3539 Flå eller på epost til flaakirke@flaa.kommune.no 

Tilbake