KONFIRMANTER I FLÅ KIRKE LØRDAG 11. SEPTEMBER


Dette er konfirmantene som skal konfirmeres i Flå kirke Lørdag 11. september

 

Årets konfirmanter lørdag 11.9 kl.11:

* Leah Sofie Breivik Aschim
* Oliver Bråten
* Bjørn Kjetil Buøen
* Nathalie Adriana Haugen Edvardsen
* Tuva Rimejorde Ekeren
* Trude Gaptjern Endrerud
* Sigrid Margrethe Gandrud Stillingen
* Ella Heie
* Jonas Hellerud
* Terje Gustavsen Hilde
* Petter Pai Plassen

Telegram/gaver kan leveres hos kirkeverter i våpenhuset fra kl.10.15 lørdag. 

Tilbake