Flå kirke sin historie, foredrag og omvisning 25/5


Lørdag 25. mai kl 14.00, arrangerer Flå historielag en omvisning og foredrag om Flå kirke sin historie

FLÅ KIRKE LØRDAG 25. MAI KL 14.00

Aud Eidal Berg forestår orienteringen. Hun tar utgangspunkt i den gamle stavkirken i Flå og forteller om bygningsdetaljer og interiørdetaljer som fremdeles finnes og er tatt vare på! Så følger hun historien fremover. Det dreier seg selvsagt om kirken som bygg, med ombygninger, restaureringer m.m. - men også om noen personer hvis historie på en eller annen måte er knyttet til kirken. Det inkluderer personer som har hatt sitt virke i kirken.

I tilknytning til kirken er selvsagt kirkegården, hvor bl.a. Berte Skrukkefyllhaugen har sitt siste hvilested. Det finnes også et par monumenter som markerer begvenheter i Flå. Flå kirke er en del av - la oss si sentrum i - et tun som kalles "kirkepallen". Vis-á-vis kirken ligger Menighetshuset (tidligere Vold Skole). Til venstre i tunet er den tidligere klokkerboligen. Der hvor dagens parkeringsplass ligger, lå tidligere Flå Kommunehus.

Vi får nok også blant annet vite hva en kirkesanger gjorde, hva klokkerens oppgaver var/er og annet ymist fra kirkens historie i Flå.

Det blir vist bilder og fortalt, og det blir også åpnet opp for spørsmål. 

Det blir en enkel servering med kaffe.

Arrangementet er gratis.

Velkommen!

 

Tilbake