Samtaletilbud


Ekstremværet "Hans" har herjet og kirken ønsker å være der for deg

Etter at ekstremværet Hans har herjet i Flå, er det mange som fortsatt er rammet. Mange er redde og urolige, og mange sitter igjen med vanskelige opplevelser, tanker og reaksjoner, som kan være vonde å bære på.  

Soknepresten i Flå er å treffe i caféen på hotellet torsdag 17. og fredag 18. august i tidsrommet 11:00 til 14:00. Kom gjerne innom for en prat!  

Flå kirke vil også holde åpent førstkommende søndag fra kl. 10:00 (før gudstjenesten, med mulighet for lystenning og stille bønn) til kl. 16:00 dersom du har behov for noen å snakke med.  

Tilbake