KIRKEVALGET 2023


Informasjon om kirkevalget, tidspunkt og sted for å stemme,  og hvem som er på valg i Flå

Om Kirkevalget (stemmetider og kandidatinfo)

 • Demokratisk valg der en velger hvem som skal styre Den norske kirke de neste fire årene
 • Det velges representanter til menighetsråd (lokalt), bispedømmeråd (regionalt) og Kirkemøtet (nasjonalt)
 • Valgdagene er 10. og 11. september 2023
 • På valgdagen kan du stemme i eget valglokale på Flå skole samme tid som kommunevalget.
 • I 2023 kan du forhåndsstemme digitalt fra 10. august og frem til 6. september kl. 15
 • Forhåndsstem fysisk fra 10. august til 8. september på Flå veksthus 09-15 mandag til fredag.
 • Forhåndsstemming ettermiddag/kveld 31, august fra kl 14.00-20.00 på Flå veksthus
 • Forhåndsstemming i forbindelse med gudstjeneste søndag 20. august i Flå Kirke frem til kl 15.30.
 • Flåheimen torsdag 7. september kl 10.00-14.00
 • Den norske kirkes medlemmer, født i 2008 eller før, har stemmerett i 2023
 • Her finner du info om valget til bispedømmeråd og kirkemøte: Kandidatlister - Kirkevalget - Den norske kirke (kirken.no)

 

Disse står på nominasjonskomiteens liste til menighetsrådsvalget i Flå:

Aud Marianne Eidal Berg, pensjonert arkitekt

1949

Sigrid Ingeborg Gislerud, helsesekretær

1962

Tone Gunnarsdatter Bråten, pedagogisk leder

1968

Sara Johnsen Østdahl, bunadstilvirker

1991

Karin Reiersgård, pensjonert kirketjener

1949

Øyvind Riggenholt, pensjonert kirkegårdsarbeider

1948

Sylvia Hilde Klinge, psykiatrisk hjelpepleier

1976

Olaug Kristin Sørlie, pensjonert SFO leder

1957

Ellinor Frisenberg, helsefagarbeider

1962

Det velges fire faste medlemmer og fem varamedlemmer. I tillegg til dette sitter sokneprest som fast medlem i både menigetsrådet og fellesrådet. I fellesrådet har vi i tillegg ordfører som kommunal fast representant og med varaordfører som varamedlem. 

Åpningstider på valgdagene er:

  • Søndag 10. september 2023: Flå skole, åpningstid kl 14.00-18.00
  • Mandag 11. september 2023: Flå skole,  åpningstid kl 09.00-20.00

Din stemme er viktig. Ønsker alle et godt valg!

Tilbake