Menighetens årsmøte og foredrag 25. april på Flå veksthus


Det inviteres til menighetens årsmøte og et foredrag med Kjell Bjørka og hans nye bok,  torsdag 25. april kl 18.00 på Flå Veksthus

Det innkalles til menighetens årsmøte på Flå Veksthus torsdag 25. april kl 18.00. Som et kulturelelt innslag etter årsmøte vil Kjell Bjørka fortelle fra den siste boka han har skrevet.

Det blir også servering av kaffe/te og kake.

Saksliste:

-Godkjennelse av saksliste og innkalling

- valg av møteleder og sekretær

- valg av to til å skrive under protokollen.

- årsmelding for 2023

- godkjennelse av protokoll.

 

Litt fra Kjell Bjørka vedr. boka: "Moder jord smilte":

I arbeidet med boka har jeg gjort mange interessante oppdagelser:
Det viser seg at samfunnet den gang trolig var det en kan kalle et partnerskap-samfunn. Ikke kvinneundertrykking og ikke undertrykking av lavere sosiale lag. Romanen går midt inn i denne partnerskapskulturen og dens møte med den nye mer krigerske og voldelige kulturen som tok over, der kvinnene og lavere sosiale lag ble undertrykket med vold - kanskje råder denne kulturen fremdeles store deler av verden, men Skandinavia, særlig Norge, skiller seg ut.
Jeg gleder meg til å fortelle mer om dette og boka.


 

Tilbake