Liste til kirkevalget 2023


Nominerte til menighetsrådet i Flå 

Ved fristen 31. mars ble det levert følgende forslag til kandidater til menighetsrådet 2023-2027:

1.  Aud Marianne Eidal Berg, f. 1949.

2. Sigrid Ingeborg Gislerud, f. 1962

3. Tone G. Bråten, f. 1968

4. Sara Johnsen Østdahl, f. 1991

5. Karin Reiersgård, f. 1949

6. Øyvind Riggenholt, f. 1948

7. Sylvia Hilde Klinge, f. 1976

8. Olaug Kristin Sørlie, f. 1957

9. Ellinor Frisenberg, f. 1962

 

Det skal velges 4 faste medlemmer og 5 varamedlemmer, og 1. vara møter fast på møter i tillegg til de faste medlemmene. 

Listeforslaget godkjennes i menighetsrådet 25. april.

Valgdagene er 10-11. september 2023, og det er forhåndsstemming  i perioden 10. august til 8. september.

Mer informasjon om tider og steder for forhåndsstemming og valglokale blir  annonsert i Hallingdølen.

Nytt for Kirkevalget 2023 er muligheten til å gjennomføre supplerende nominasjon. Frem til 15. mai kl. 12.00 kan minst 5 stemmeberettigede forslagsstillere underskrive sitt forslag på kandidat som kan føyes til listen jfr. Kirkevalgreglene §8-1.

Tilbake