MALING AV FLÅ KIRKE


ENDELIG SKAL KIRKEN MALES UTVENDING. DET SKJER SOMMEREN 2023

Maling av kirken utvendig har lenge vært planlagt, og i 2023 skjer det.

I den forbindelse har menighetsrådet hatt oppe som sak i sitt møte 7. november 2022 og etter at det ikke kom noen henvendelser etter desemberutgaven av Fløværingen hadde rådet oppe saken igjen i desember møte. Det ble da bestemet at det legges ut på nettsiden med mulighet for innspill innen 10. januar 2023. Menighetsrådet  ønsker å vurdere å gå tilbake til ordinære/originale farge. Kirken sine farger fra start var en litt mørkere hvit/grå som hovedfarge og en mørkere farge (en grønnfarge) rundt vindu og detaljer ellers. Med denne fargen vil kirkens sveitser stil komme mer til sin rett.

Menighetsrådet ønsker ikke å gjøre endelig vedtak på dette og sende over til biskop og riksantikvar for behandling før vi har hørt litt med bygdefolket hva som menes om dette. Kommer det ingen innspill, så vil saken gå sin gang, og det blir spennende å se hva de endelige vedtaket blir. 

Har du noen synspunkt eller mening om dette, så kan det gjøres en skriftlig henvendelse på dette innen  10. JANUAR på mail: flaakirke@flaa.kommune.no. Er det noen som har spørsmål så kan leder i rådet Aud Eidal Berg kontaktes på tlf: 99395749.

 

Tilbake