NYLIG ANSATT


Nyansatt menighetspedagog og kirketjener Lydia Ingeborg Sønsteby

Fra 1. september startet Lydia Ingeborg Sønsteby hos oss som menighetspedagog og kirketjener/klokker.  Hun bor i Krødsherad, er gift og har to jenter i alderen 6 og 10 år og er utdannet førskolelærer og har erfaring både fra kristne barnehager, søndagsskole, trosopplærer, sjømansskirken i Paris og ellers vært aktiv i trosopplæringsarbeid med egne barn. I tillegg har hun erfaring med å være guide og lede og å veilede og har også forskjellige kurs relatert til menighetsarbeid. Og hun har også utdannelse som gartner.  Hun er en blid og positiv dame som er ivrig etter å bli kjent med folket i bygda og gå i gang med ulike tiltak for barn og ikke minst å være deltagende og aktiv i lokalsamfunnet og gudstjenestelivet i samarbeid med prest, organist stab ellers og menighet.  Hun er allerede godt i gang med å legge planer for tiltak og aktiviteter. Og tett ved hennes side går tidligere trosopplærer Marianne og kirketjener Karin med god opplæring.

Tilbake