NY PREST OG ORDINASJON I FLÅ KIRKE


Nå er det ansatt fast sokneprest i Flå og ordinasjon med biskop skjedde 19. juni

Ny prest og ordinasjon i Flå kirke. 

Søndag 19. juni ble en minnerik dag i Flå kirke. Da bleVetle Styve Sæbø vigslet til prestetjeneste av biskop Jan Otto Myrseth. Vetle er 27 år og er opprinnelig fra Ulsteinvik. Han avslutter teologistudiene ved Universitetet i Oslo i vår og starter opp som sokneprest på Flå i sommer.  Det har bare en gang tidligere i historien blitt ordinert prest i Flå kirke. Det var i 1995 da Jørund Midttun ble ordinert og startet som kapellan i Nes Prestegjeld og Flå kirke.  Så dette er en spesiell dag og opplevelse og hendelse i Flå Kirke sin historie og ikke minst etter mange år med prester inne i bare korte perioder er vi veldig glad for at Vetle Styve Sæbø har valgt å takke ja til å være sokneprest i Flå. 

Den nye soknepresten har bred erfaring fra arbeid med barn og ungdom, blant annet som ungdomsarbeider i Østerås menighet i Bærum. Vetle har sine store interesser i musikk og friluftsliv, har vært aktiv i TenSing, og er også tidligere norgesmester i selskapsdans! 

Det siste året har Vetle skrevet ferdig masteroppgaven i teologi parallelt med at han har hatt et vikariat som prostiprest i 50%. Primært har han hatt ansvar for konfirmanter på Nes, samt inngått i ordinær tjenesteturnus med meg gudstjenester og gravferd. 

Stillingen som sokneprest på Flå er 50% og han vil kombinere denne stillingen med å være en 50% stilling som fjellprest. Dette innebærer at i tillegg til å være menighetsprest for små og store på Flå vil Vetle få et hovedansvar for å utvikle det kirkelige tilbudet for tilreisende, sesongarbeidere og hyttehallinger. Vetle vil både ha bolig og kontor på Flå og vi ønsker han hjertelig velkommen til Flå. Dette blir bra,

 

 

Tilbake