KORONANYTT PR 16. APRIL 2021


Siste nytt Koronaregler

 

Kirken er gjenåpnet med et begrenset antall på 50 på tilviste plasser, og 2 meters regel pga salmesang.

Bisettelser og begravelser gjennomføres med et begrenset antall på 50 på tilviste plasser med 2 meters regel pga salmesang.

Konserter og andre arrangement der ikke forsamlingen har sang, kan vi ha 100 personer på tilviste plasser med 1 meters avstand.

I kirken gjelder følgende:

Munnbind inn og ut av kirken og ved begevelse i kirkerommet. 2 meter mellom kohorter/husstander der det er salmesang. Ellers 1 meter.  Håndsprit inn og ut av kirken og alle registreres som deltagere på lister som oppbevares i 14 dager før de makuleres.

Kirkekontoret er foreløpig stengt for fysisk oppmøte.

Har du behov for samtale med prest, kan Kjell Bjørka kontaktes på tlf 97537217.

Kirken er ellers tilgjengelig for spørsmål og henvendelser på Tlf: 91134327 og på mail: flaakirke@flaa.kommune.no.

Ta vare på hverandre. Og lurer du på noe eller trenger noen å prate med, så er kirken der for deg.

 

Tilbake