KIRKENE I HALLINGDAL I PÅSKEN


Dette skjer i kirkene i Hallingdal i påsken

 

PÅSKEFEIRING I KIRKEN 
Kirkene er stengt, men kirken er tilgjengelig og nær. På menighetenes hjemmesider og kirken.no vil du finne andakter, gudstjenester og andre ressurser for påskefeiring i hjemmet. Diakon eller prest er tilgjengelig ved behov for samtale. 


Andakter og gudstjenester:


hol.kirken.no Søndagstanker på palmesøndag, skjærtorsdagsandakt, langfredagsandakt og påskenattsmesse (Opptak) 
 

www.aal.kyrkja.no Gudstjeneste fra Ål kyrkje palmesøndag, skjærtorsdag, langfredag og 1. påskedag kl. 11 (NB: Gudstjenestene går direkte og ligger ikke i opptak) 
 

www.gol.kyrkja.no Orgelmeditasjon onsdag 31. mars, gudstjeneste fra Hemsedal kyrkje skjærtorsdag, pasjonsmeditasjon fra Gol kyrkje langfredag og gudstjeneste fra Hemsedal kyrkje 1. påskedag. Fra kl. 11 alle dagene. (Opptak) 


www.hemsedal.kyrkja.no Orgelmeditasjon onsdag 31. mars, gudstjeneste fra Hemsedal kyrkje skjærtorsdag, pasjonsmeditasjon fra Gol kyrkje langfredag og gudstjeneste fra Hemsedal kyrkje 1. påskedag. Fra ll. 11 alle dagene. (Opptak) 

www.neskirke.no Påskeandakt fra Nes kirke skjærtorsdag og langfredag (Opptak)

 
www.flaakirke.no  Påskeandakt og påskefortelling 

Facebook:  Kirkene i Hol, Kyrkjene i Ål i Hallingdal, Kyrkja i Hemsedal, Kyrkja i Gol og Herad, Nes kirke Nesbyen, Flå kirke i Hallingdal. 

Påskevandring og aktivitet
Ved Hemsedal kyrkje, Gol kyrkje, Herad kyrkje, Geilo kulturkyrkje, Ål kyrkje og i gamle Nes henger det poster til påskevandring for små og store. Aktivitetshefte for barn i Flå kan hentes i gruskasse rett innenfor kirkeporten ved Flå kirke. 

God påske! 
 

Tilbake