Påskeandakt v/Kjell Bjørka


Ord om påsken ved presten vår Kjell Bjørka

 

PÅSKE

 

Påske og jul er de to største kristne høytidene. I Flå er det, som ellers i Norge, aller mest stas ved feiring av jula. Det synes jeg er helt naturlig. For jula er en udelt gledesfest: Vi feirer at Jesus, vår frelser, blei født! 

Påska er litt mer vrien. Er det virkelig sant at Jesus døde – og så ble levende igjen?

Det er lett å tenke noen tanker om tvil. Nettopp i påskebudskapet blir kjerna i vår kristne tro tydelig. Jesus avviser ikke mennesker om vi har tvil. Jesus bygger på det vi har av tro – sterk eller svak.  Og hver av oss velger om vi vil bygge vår tvil sterkere - eller om vi vil bygge vår tro sterkere.

Evangelisten Markus forteller om en mann i Cæsarea Filippi som kom til Jesus med sin sønn som hadde store lidelser. Mannen spurte om det var mulig for Jesus å hjelpe. Jesus svarte: ”Alt er mulig for den som tror.”  Da sa mannen: ”Jeg tror, hjelp meg i min vanntro.” På det grunnlaget hjalp Jesus gutten (Markus evangeliet kapittel 9 versene 14-27).

Vi kan ikke fjerne all tvil. Apostelen Paulus sa det slik: ”I håpet er vi frelst. Et håp vi alt ser oppfylt er ikke noe håp. Hvordan kan noen håpe på det de ser” (Paulus brev til menigheten i Roma, kapittel 8 vers 24).

Et håp kan svekkes – eller styrkes.

Jeg vil anbefale deg å la deg påvirke av Jesus Kristus og det han lærte. Det kan du gjøre ved å delta på en av kirkens gudstjenester i påska ved å følge det digitalt på noen av kirkene i Hallingdal sin nettside. Noen har opplevd det ekstra fint å følge hele påskens dramatiske hendelser; ved å delta på alle gudstjenestene gjennom hele påska.

Gudstjenestene i påska er svært ulike. Palmesøndag handler om noe helt annet enn Skjærtorsdag. Langfredag har et helt motsatt preg og innhold sammenlignet med påskedag.  Det er en stor opplevelse å følge disse helt ulike gudstjenestene. Jeg vil også  sterkt anbefale deg å følge med på gudstjeneste noen av disse innholdsrike dagene - eller følge i radio eller TV – dagene fram mot påskedag som er kirkens største fest og feiring.

Tillat deg i år å ta del i gleden og feiringa av denne store høytiden. Jesu disippel, Peter, sa det slik:

”Vi er vitner om alt han gjorde rundt omkring i jødenes land og i Jerusalem, han som de hengte på et tre og drepte. Gud reiste ham opp på den tredje dagen og lot han tre synlig fram… Om ham vitner alle profetene og sier at alle som tror på ham, skal få tilgivelse for syndene ved hans navn” (Apostlenes gjerninger, kapittel 10, 34-43).

Kjell Bjørka

 

Tilbake