PRESTENS PENN


Prestens Penn - ord om God dagsrytme

 

 

God dagsrytme

 

I ei vanskelig tid kan det hjelpe å skape noen faste rutiner, vaner. F.eks. ei fast tid i uka å møte familie eller venner på telefon eller nett. Faste måltider.

Nå vil jeg peke på en spesiell daglig bønn som ikke minst passer som kveldsbønn: “Tilbakeblikket”. For å illustrere den, vil jeg fortelle om mine foreldre.

De var svært glade i sin hage. Der stelte de sammen, planla og koste seg. Ikke minst gikk de hand i hand rundt på stiene i hagen og viste hverandre hva de hadde gjort. Det gjorde de ofte like før de gikk inn for kvelden. Dette synet av mine foreldre som gikk hand i hand gjennom hagen sin, det lyste av glede og trygghet.

Når du har lagt en dag bak deg:  Tenke deg at du tar Gud i handa - som et lite barn - og så vandrer du i tankene, gjennom det døgnet du nå har opplevd, sammen med Gud – Gud dømmer ikke, men ser deg.

5 minutter kan være passelig for en slik daglig bønnevandring. Mange kaller denne bønnen ”Tilbakeblikket”.

                  Hilsen Kjell Bjørka

Tilbake