BRUK AV GRAVLYKTER


Hjelp oss å holde orden så ikke ødelagte lykter og knust glass er til fare for ansatte og andre

.

Vær så snill og fjern nedbrente lykter, og unngå glass. Når disse knuses og dette ikke gjøres, er det farlig for alle oss som er i kontakt med gravminner. Spesielt på vinteren da detet ofte blir liggende under snøen. Viktig at dere tenker på dette når dere tenner en lykt.

 

OBS: Det er ikke tillatt å sette brennende lys på kirketrappen, selv om tanken i seg selv er god, så er dette en stor risiko uten tilsyn. Ber om forståelse for det. Vi har kun fakler på kirketrappen ved arrangement.

Har dere behov for å tenne lys utenom gravsted som man selv har ansvar for,  så ta kontakt med ansatte. 

Tilbake