Prestens penn Desember


Et barn er født

 

Et barn er født (bildet viser Kjell Bjørka sitt første smil i hans mor sine armer)

 

Noen barn er ønsket, foreldre og familie gleder seg. Andre barn kommer ikke til glede og forventning. Uansett betyr det store omveltninger i livet til foreldrene. Å få sitt første barn er å gå inn i en ny fase av livet. For mange blir dette en overveldende  mengde nye krav:

Hvordan skal vi organisere vårt liv slik at barnet får de beste vilkår. Vi har jo hørt at de første leveårene er avgjørende for barnet – ikke minst det første året. Å være foreldre til et nyfødt barn er et stort ansvar – men vi kan jo ingenting om det!

En god støtte kan være å prate med andre nybakte foreldre som er i samme situasjon. Men hvis dere er så heldige å være to foreldre som går sammen inn i utfordringene – så snakk sammen om det dere opplever!

Jeg tror alle nybakte foreldre opplever både store gleder og slitsomme dager. Slik tenker jeg det også var for Maria og Josef for drøyt 2000 år siden, da de fikk Jesus. Og vi feirer fødselen av Jesus-barnet med glede - uten å tenke noe særlig på de store vanskene Maria og Josef sto oppe i:

De første par årene var de flyktninger i et fremmed land. Forholdet til foreldre og familie har trolig vært vanskelig. Kanskje slo de seg ned i Nasaret fordi her var arbeid å få for en snekker.

Vi feirer Jesu fødsel med fest, gaver, familiesamling og konserter. Det er også god grunn til å feire fødselen til nye barn som blir født. Et nytt barn er nye utfordringer – men også en grunn til glede. Lag gjerne en fest for å feire barnet når nybakte foreldrene har kommet seg noenlunde til hektene.

Jula er feiring av at Jesus ble født. Jeg tenker at vi i jula gjerne kan ta med oss  gleden over et nytt barn som er født i vår familie eller bekjentskapskrets.

Tilbake