SMITTEVERN OG RESTRIKSJONER KORONA FRA 15. DESEMBER


Nå er vi tilbake til antallet 50 i kirken igjen

 

Smitten har igjen blomstret enda mer opp, og regjeringen har måttet sette inn enda strengere tiltak nasjonalt. Noe kom 7. desember og med virkning fra 15. desember er det enda strengere regler.
Det er nå innført en grense på 50 personer som kan delta på gudstjenester, altså det samme som gjaldt til jul i fjor og som vil gjelde i begravelser samt romjulskonserten 27/12.
Det oppsatte programmet for jul følges bortsett fra at vi 2. dag har ordinær gudstjeneste i Flå kirke kl 13.00. Her trenger du ikke å melde deg på. Og den på Flåheimen blir kun for beboere. Juleaften blir det gudstjeneste i Flå kirke kl 15.00. Og i år har vi kun en gudstjeneste. I fjor hadde vi to, men det var ikke så mange flere på de to tilsammen enn vi kunne hatt på en, derfor tok vi denne avgjørelsen. Påmeldingslink til juleaftengudstjeneste og romjulskonsert blir lagt ut innen fredag den 17/12 kl 16.00.
Det er nå innført påbud om munnbind, og det er også innført krav om registrering av hvor man sitter i kirken. Når du kommer til kirken får du anvist en plass og vi noterer hvor du sitter etter at du har satt deg. På denne måten vil vi kunne imøtekomme at de som kommer sammen kan sitte sammen. Radene blir merket med nummer og plassene med bokstav. (samme system som på Fly). I gudstjenester og seremonier det ikke er påmelding, vil du få utdelt et kort hvor du noterer hvor du sitter og som vi samler inn, men du vil fortsatt få tilvist plass noe vi er pålagt med antallet 50. Alt med registrering oppbevarer vi trygt i 14 dager i tilfelle det blir behov for smittesporing. 

Som før gjelder ellers de nasjonale råd:
o    Ta vaksine!
o    Hold deg hjemme og ta test ved sykdom. Ikke gå i kirken om du er uvel!
o    Håndhygiene: Alle besøkende i kirken vil bli spritet med håndsprit ved inngangen.
o    Munnbind påbudt.
o    Hold en meters avstand til andre, unngå nærkontakt.
o    Unngå klemming og håndhilsning.

Vi beklager at det igjen blir en jul med sterke restriksjoner på fremmøte i kirken, men vi har heldigvis fortsatt litt romslig mulighet i hjemmet. Men vi må jo uansett tenke på at vi skal ha fysisk kontakt med så få personer som mulig. 

Utdrag fra regjeringens reglement vedr. arrangement:

(Det som står med uthevet skrift er nytt fra forrige gang vi hadde så strengt regelverk som også gjør at vi kan plassere på en annen måte enn før)

•Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak for flere grupper, bl.a. for utøvere på kultur- og idrettsarrangement, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.
•På arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst. 
•Arrangører skal sørge for en oversikt over hvor det enkelte publikum eller gjest sitter ved offentlige arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. (nytt)

Munnbind påbys også innendørs på arrangementer

 

Tilbake