Flå kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

KORONADUGNAD: AVLYSTE GUDSTJENESTER, STENGT KONTOR OG KIRKELIG AKTIVITET ELLERS

KORONADUGNAD: AVLYSTE GUDSTJENESTER, STENGT KONTOR OG KIRKELIG AKTIVITET ELLERS

Informasjon angående korona-dugnaden og Kirkens aktivitet pr 26.03.20

Gudstjenester og andre samlinger i regi av kirkene i Hallingdal til og med 22. mars er avlyst!
Påskegudstjenestene vil bli vurdert nærmere – sjekk våre nettsider for oppdatert informasjon underveis.

Konfirmasjon er utsatt til etter sommerferien. Ny konfirmasjonsdato er 5. september.

Gravferder blir gjennomført, men primært for den nærmeste familie og med nå et antall på 20 personer etter en samlet vurdering fra kommunelegene i Hallingdal. Men i Flå kan vi søke dispensasjon om noen flere, men alltid forholde oss til nasjonale krav. Dette vil bli vurdert ved hvert enkelt tilfelle, da hver situasjon er ulik og ting endrer seg fra dag til dag.
Vi ber den enkelte vurdere sin egen deltagelse ut fra følgende kriterier:
- Om du her omfattet av de tilbakevirkende hjemmekarantenebestemmelsene fra Folkehelseintituttet.
- Om du har nedsatt allmenntilstand eller befinner deg i en av risikogruppene
- Om du har en viktig samfunnsoppgave (Helsepersonell eller annet)
- Om du, eller noen av de du omgår, har symptom på noen sykdom

Arrangement og gudstjenester til og med 13. april er avlyst eller utsatt.

Kirkekontoret er dessverre stengt for publikum, men ansatte er tilgjengelig via telefon. Vakttelefon kirken er: 91134327
Har du behov for å snakke med noen så kan du også ta kontakt med
prest Janne M. Sukka 45861038.
Kirken vil ellers oppdatere nettside og facebook for digitale løsninger. Her vil det være tilbud om gudstjeneste over nett, samtalemuligheter, bønner og lystenning. Alt er da digitalt.
Viktig at dere vet at kirken er der for dere alle, men nå i litt andre former.

Informasjon ellers om tiltak og Koronaviruset se Flå kommunens hjemmeside
www.flaa.kommune.no eller folkehelseinstituttet: www.fhi.no


Del denne artikkel på e-post